Uppvärmda/kylda

Kyltankar & Värmetankar

Tankarna är utrustade med en ångslinga eller har elektrisk uppvärmning. Detta för att endera värma eller kyla det media man lagrar. Kan vara både livsmedelstankar och tankar för annan industri. Kylmedia är ibland ammoniak och annat kylmedia som kyls via kylkompressorer. Kyl och värmekanaler kan svetsas utanpå eller inuti tanken, de kan också vara en tank utanpå den ursprungliga tanken, dessa kallas då dubbelmantlade.  

Olika typer och användningsområden: 

Mjölktank & Silo tank

Vid förvaring av mjölk är det viktigt att säkerställa hygienen och kylningen och tanken måste uppfylla kraven för den europeiska standarden. Det finns olika typer av mjölktankar så som stående, liggande samt silotankar.  

Ackumulatortank 

Ackumulatortanken är en mellanlagring för vattnet som pumpas runt i ett värmesystem och gör störst nytta där energiförbrukningen är ojämn. 

Begagnade eller nya kyltankar & värmetankar

Vi har ett stort utbud av både nya och begagnade kyl- och värmetankar, mjölktankar och ackumulatortankar. För att se hela vårt utbud kan du använda vår filtreringsfunktion för att välja material och modell. Om du inte hittar det du söker efter, eller behöver hjälp, tveka inte att ta kontakt med oss! 

Här är ett urval av våra Uppvärmda/kylda tankar:

preloader