Leasing

Leasing

Wasa Kredit Leasing
Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden
över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?
Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och
leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till
att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60
månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet.
Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan
anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?
Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning
då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att
anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal
införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er
av era likvida medel.

Leasing i korthet
• Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
• Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
• Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

preloader