Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Processöverskott AB är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvar för personuppgifter

Processöverskott AB behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter Processöverskott AB kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster kan vara:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Kontaktinformation som adress, telefonnummer och e-post
 • Företagstillhörighet
 • Betalningsuppgifter som bank-, postgiro, kontonummer eller annan kontoinformation
 • IP-adress, hårvaruidentifikation och information om din användning av webbplats, produkter eller tjänster
 • Uppgifter om tidigare uppdrag och köp
 • Bilder och filmer på sociala medier

Ändamål för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja avtal, tillhandahålla tjänster, produkter och service du efterfrågar från oss eller redan använder hos oss. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor för marknadsföring, vid adressuppdatering och kreditprövning.

Beroende på vilken produkt, tjänst eller funktion du efterfrågar kan vi behandla dina personuppgifter för följande laglig grund och ändamål:

 • Leverans av produkt/tjänst
  När du beställer en tjänst eller köper en produkt på vår web-shop behöver vi rätt information om dig. Personuppgifter behandlas för identifiering och för att kunna skicka en bekräftelse till dig samt för att kunna leverera och fakturera tjänsten/produkten du har beställt på ett säkert sätt. Personuppgifter behandlas då enligt rättslig förpliktelse som laglig grund.
 • Kundservice och support
  För att kunna ge dig som kund hos oss en personlig och snabb service behöver vi registrera och administrera dina personuppgifter i ärende,- och bokföringssystem. All behandling sker enligt avtal som laglig grund.
 • Användning av våra webbplatser/tjänster
  Vid din användning och registrering i formulär på vår webbplats samlas informationen i våra system med ditt samtycke som laglig grund. Men även när du surfar vår webbplats kan vi automatiskt hämta information om dina besök, din användning av den samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Du kan alltid invända mot behandling och själv justera din webbläsare för att förhindra lagring av cookies.
 • Nyhetsbrev
  Vi vill gärna informera om vad vi eller våra samarbetspartners erbjuder, vad som är på gång hos oss eller bjuda in dig till våra evenemang. Detta kan ske via t ex nyhetsbrev till din e-post och behandlingen sker med ditt samtycke som laglig grund. Har du invändningar mot direkt marknadsföring kan du när som helst välja att avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på ”Avregistrera mig” i sidfoten som finns i alla nyhetsbrev eller kontakta oss via mail info@processoverskott.se
 • Undersökningar
  Vi genomför ibland undersökningar för att ta reda på vad du tycker om oss, vilket främst sker genom e-postutskick och den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning. Men du kan när som helst välja att avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på ”Avregistrera mig” i sidfoten som finns i alla utskick om undersökningar eller kontakta oss via mail info@processoverskott.se.
 • Mail
  Om du kontaktar oss via mail eller skickar information till oss på annat sätt lagras den informationen hos oss, men vi flyttar alltid viktiga eller känsliga uppgifter till andra system och gallrar regelbundet våra mailarkiv. All behandling av personuppgifter via mail sker enligt ovan nämnda lagliga grunder eller enligt överenskommelse med dig som registrerad.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vissa uppgifter som exempelvis specialkost eller allergier raderas så snart evenemanget är avslutat.

Skydd av personuppgifter

Processöverskott AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger Processöverskott AB kan delas inom Processöverskott AB gruppen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Processöverskott AB. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.

Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I varje nyhetsbrev som skickas ut finns information om vart du vänder dig för att avregistrera dig för utskick.

Vid frågor om Processöverskott AB hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till Processöverskott AB, Rodervägen 57, 891 78 Bonässund eller via epost, info@processoverskott.se.

Om du tror att Processöverskott AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 

Cookie/kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar

Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss

Processöverskott AB
Rodervägen 57
891 78 Bonässund
Telefon: 070-690 89 90
E-post: info@processoverskott.se