Köpvillkor

Köpvillkor

1. Köp
All utrustning som säljs från Processöverskott AB säljs i formen ”As is where is”, alltså i befintligt skick där utrustningen befinner sig, om inte annat framgår i offerten.
För begagnad utrustning finns alltid risk för mellanförsäljning.

2. Priser
Samtliga priser i våra offerter är exklusive moms om inget annat är specificerat. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som vi inte råder över. Till exempel valutaförändringar.

3. Frakt & emballage
Fraktkostnad exkluderas priserna på hemsidan, eventuellt
emballage tillkommer i de fall de är en betydande kostnad. Den för köpet gällande kostnaden tillkommer på den faktura som skickas i samband med leverans.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor
Se offert.

5. Leveranser – Transport
Processöverskott har som mål, att så långt som möjligt leverera produkter till kundens önskade leveranstid. Leveranstiden är dock olika för olika produktgrupper och bekräftas först vid orderbekräftelsen. Leveranserna sker med bil och/eller båt om inte annat anges. För alla leveranser så tillkommer fraktkostnader om inte annat anges. Om frakten ingår i totalpriset så ingår 1 tim lastning och lossning, övrig tid debiteras.  Det kan uppstå leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Exempelvis då en leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden mot oss på grund av problem utanför vår kontroll. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar alltid kunden så snart vi får kännedom om en leveransförsening.

6. Besiktning
När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din leverans direkt. Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, gör om möjligt en notering om det och låt chauffören verifiera skadan innan du kvitterar. Gör reklamationen till transportören vilken är den som har ansvaret för transporten. Utrustning som är begagnad kan innehålla mindre skador, bucklor etc. som oftast inte försämrar funktionen, men dokumentera ändå eventuella skador. Vi rekommenderar alltid en visuell besiktning innan leverans.

7. Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

preloader