Pelletseldad panncentral

Veolia Sverige AB har gett oss uppdraget att sälja denna 
Pelletseldade panncentral.


De två pelletspannorna är placerade i containerliknande byggnadsdelar vilket gör dem enkla att flytta.
Pannorna levererades 2010-2011 och är i gott skick.

Pannanläggningen är utförd i s.k. av växlat utförande vilket möjliggör inkoppling mot nät oberoende av tryckklassning.
 
Oljepannan är också placerad i en container och i komplett driftdugligt skick.

Utrustningen finns placerad i Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala.

Vi kan erbjuda en komplett pelletseldad anläggning inklusive pelletssilo om
65 m³ och skorsten.


INFORMATION
 
• Panna 1:
Swebo 1000 kW  Ariterm,
Biojet P-brännare  
 
• Panna 2:
Swebo 500 kW  Aritern, Biojet P-brännare

• Oljepanna:
   CTC 2300 kW,
   Weishaupbrännare

 


KONTAKT

info(@)processoverskott.se